capture_copy
facebookcopyytobecopy
ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH !QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THỊ XÃ NGHI SƠN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ, ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC CỦA TỈNH THANH HÓA !

Thị xã Nghi Sơn lấy “xây” để”chống” góp phần bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng

mat_chuan 94

Thị xã Nghi Sơn là địa bàn trọng điểm của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, có Khu Kinh tế Nghi Sơn, với nhiều dự án lớn thu hút nhiều lao động trong và ngoài nước vào làm việc, đặt ra cho thị xã nhiều vấn đề phải tập trung giải quyết, nhất là các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong quá trình thực hiện kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư và bảo đảm an ninh trật tự. Vì vậy, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn xác định công tác bảo vệ, đấu tranh, phòng ngừa phải đi trước một bước, bám sát phương châm lấy "xây” để "chống” trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

177d4084311t11517l0

Thời gian qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Với phương châm lấy “xây” để “chống” giúp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hàng năm, Thường trực Thị ủy đã kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 thị xã, về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm Trưởng BCĐ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy làm Phó trưởng Ban Thường trực và 17 thành viên, đồng thời, ban hành quy chế làm việc, thành lập tổ thư ký, đội ngũ cộng tác viên với các thành viên nòng cốt là cán bộ các ngành, đoàn thể, bí thư đảng ủy các xã, phường để thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng và đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn.

Là cơ quan thường trực của BCĐ 35 thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu giúp BCĐ ban hành kế hoạch công tác, quán triệt, triển khai đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan. Chủ động đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, ban hành các văn bản định hướng tình hình tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đi đôi với đó, BCĐ 35 thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Việc nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái được lồng ghép vào việc dạy và học tập lý luận chính trị, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW và lồng ghép vào các hội nghị, các hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, vào các chương trình giảng dạy, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, được các địa phương, đơn vị trên địa bàn tăng cường, qua đó góp phần định hướng thông tin đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu, độc.

Công tác theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, thù địch bước đầu đạt được kết quả tích cực. Chỉ tính riêng trong năm 2022, BCĐ 35 thị xã đã phối hợp với Công an thị xã tiến hành các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan tỏa của thông tin xấu, độc. Tổ chức rà soát, phát hiện, xác minh, làm rõ, đấu tranh, yêu cầu gỡ bỏ các bài viết trái chiều có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương. Tiến hành gọi, hỏi, làm việc và yêu cầu 8 trường hợp chưa đủ căn cứ xử lý về hành chính, cam kết gỡ bỏ các bài viết, chia sẻ có nội dung quan điểm sai trái, thù địch, chia sẻ, đăng tải các nội dung không đúng sự thật, xác minh 9 đơn tố cáo của công dân liên quan đến sử dụng mạng xã hội.

Thời gian qua, Đảng bộ phường Trúc Lâm luôn nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tuyên truyền, định hướng thông tin, lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn những thông tin xấu, độc, phản động của các thế lực thù địch. Trong đó, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên là những tuyên truyền viên tích cực trong đấu tranh với các thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng. Đồng chí Nguyễn Huy Trọng, Bí thư Đảng ủy phường Trúc Lâm, cho biết: Để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đảng bộ phường đã chỉ đạo ban văn hóa, đài truyền thanh phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự trang bị những kiến thức cần thiết để nâng cao “sức đề kháng”, tránh bị cuốn theo những giọng điệu xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch; có kiến thức, kỹ năng ứng xử đúng đắn, chuẩn mực đối với những luồng thông tin đa chiều trên mạng xã hội.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, Đảng bộ phường Mai Lâm đã triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và qua các buổi sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ phường đã và đang tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền để Nhân dân không nghe, không tin theo các thông tin xấu, độc phát tán trên các nền tảng mạng xã hội, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, đánh giá những hạn chế cần khắc phục trong công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, năm 2023 Ban Thường vụ Thị ủy, BCĐ 35 thị xã Nghi Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo, tụ tập đông người khiếu kiện gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, rà soát, kiện toàn tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo các ngành, đoàn thể chính trị, nhất là lực lượng công an và đoàn thanh niên phát triển lực lượng đấu tranh phản bác, có nhiều bài viết chính luận để kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên địa bàn. Các ngành là thành viên BCĐ 35 thị xã tập trung rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài để tham mưu tích cực, kịp thời cho Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng kích động, xúi giục làm phức tạp tình hình, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Sỹ Thành (Nguồn Báo Thanh Hóa)


Liên kết trang
congdientutinhgia
aitingnivn
nguoilambaothanhhoa
thanhhoanew
truyenhinhthanhhoa

                   
  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO & DU LỊCH THỊ XÃ NGHI SƠN
- Giấy phép xuất bản số 05/GP-TTĐT ngày 10 tháng 8 năm 2021
- Chịu trách nhiệm nội dung: Cao Văn Lâm, Điện thoại 02372826888 - 0962381222
- Địa chỉ: Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Email: truyenthanhtinhgia@gmail.com
- Ghi rõ nguồn "tinhgia.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này