capture_copy
facebookcopyytobecopy
QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THỊ XÃ NGHI SƠN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ, ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC CỦA  TỈNH THANH HÓA ! ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH !

Thị ủy Nghi Sơn: Học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và các quy định, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thị ủy về công tác cán bộ

mat_chuan 117
 Ngày 15-6, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết số 10-NQ/TW, Quy định số 50-QĐ/TW, Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Thị ủy về công tác quy hoạch cán bộ đến cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 21-01-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quán triệt, triển khai quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12- 2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; quy định số 03-QĐ/TU ngày 3-6-2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 3-6-2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

105d3161101t12109l0

Quyết định số 927-QĐ/TU, ngày 9-6-2022 của Ban Thường vụ Thị ủy ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 928-QĐ/TU, ngày 9-6-2022 của Ban Thường vụ Thị ủy ban hành quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; Quyết định số 929-QĐ/TU ngày 9-6-2022 của Ban Thường vụ Thị ủy ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quán triệt, triển khai Kết luận số 34-KL/TW ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10-02-2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quán triệt, triển khai công điện số 09-CĐ/TU ngày 01-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã về lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, các Đảng bộ, chi bộ sau hội nghị này xây dựng kế hoạch hành động để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và các quy định, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Thị ủy về công tác quy hoạch cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, cần tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Thị ủy về công tác cán bộ trên cơ sở đó tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031, trong đó chú trọng đến nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy hoạch chức danh cao hơn, không quy hoạch chức vụ, bổ nhiệm không thuộc thẩm quyền. Lấy quy hoạch cấp ủy, làm cơ sở quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý và lấy quy hoạch cấp dưới để làm cơ sở quy hoạch cấp trên.

Sỹ Thành (Nguồn Báo Thanh Hóa)

Liên kết trang
congdientutinhgia
aitingnivn
nguoilambaothanhhoa
thanhhoanew
truyenhinhthanhhoa

                   
  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO & DU LỊCH THỊ XÃ NGHI SƠN
- Giấy phép xuất bản số 05/GP-TTĐT ngày 10 tháng 8 năm 2021
- Chịu trách nhiệm nội dung: Cao Văn Lâm, Điện thoại 02372826888 - 0962381222
- Địa chỉ: Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Email: truyenthanhtinhgia@gmail.com
- Ghi rõ nguồn "tinhgia.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này