capture_copy
facebookcopyytobecopy
ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH !QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THỊ XÃ NGHI SƠN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ, ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC CỦA TỈNH THANH HÓA !

Kết quả giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đối với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn

mat_chuan 211

Chiều 10-8, Đoàn giám sát 1947 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, thông báo kết quả giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn và cá nhân đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Thị ủy.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong 3 năm qua Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa, kế hoạch hằng năm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo việc đăng ký học và làm theo Bác của tập thể, cá nhân, trong đó chú trọng vai trò nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp trên địa bàn.

159d5074515t82247l0

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với xây dựng chuyên đề hằng năm đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, triển khai được nhiều mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực. Từ năm 2021 đến nay, có 215 mô hình và việc làm theo Bác, tiêu biểu như: “Mô hình mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương”; “Xây dựng người cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Sổ vàng biểu dương người tốt, việc tốt”...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn thị xã vẫn còn những hạn chế, đó là: Một số ít đơn vị cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh có thời điểm chưa thường xuyên; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên.

Kết luận hội nghị, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Đào Xuân Yên nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để chúng ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, đây còn là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, tiếp tục củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Tại thị xã Nghi Sơn trong 3 năm qua, việc tổ chức quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, kịp thời, với nhiều hình thức phù hợp, từ đó đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp cụ thể, thiết thực hơn, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống lịch sử cách mạng, khát vọng phát triển, góp phần tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW và Kết luận số 21-KL/TW, để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tập thể, cá nhân, từ đó phát huy ý chí tự lực, tự cường trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Sỹ Thành (Nguồn Báo Thanh Hóa)

Liên kết trang
congdientutinhgia
aitingnivn
nguoilambaothanhhoa
thanhhoanew
truyenhinhthanhhoa

                   
  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO & DU LỊCH THỊ XÃ NGHI SƠN
- Giấy phép xuất bản số 05/GP-TTĐT ngày 10 tháng 8 năm 2021
- Chịu trách nhiệm nội dung: Cao Văn Lâm, Điện thoại 02372826888 - 0962381222
- Địa chỉ: Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Email: truyenthanhtinhgia@gmail.com
- Ghi rõ nguồn "tinhgia.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này